پاک کردن تاریخچه جستجو گوگل خیلی راحت تر و سریع تر شده است

گوگل در کنفرانس توسعه دهندگان ۲۰۲۱ خود خیلی تمرکز دارد که از اطلاعات شما استفاده زیادی نمی کند. یا این که شما روی اطلاعات خود تسلط دارید. در راستای همین موضوع، Google اعلام کرد که پاک کردن تاریخچه جستجو گوگل خیلی راحت تر و سریع تر شده است. حقیقتا همینطور هم هست و این می تواند خیلی مفید باشد.