خروج سونی از بازار دوربین های DSLR در سکوت خبری رخ داده است؟

دوربین های DSLR شاید هنوز در ذهن خیلی از کاربران به عنوان دوربین “حرفه ای” شناخته شوند. با این حال دوربین های بدون آیینه یا Mirrorless توجهات زیادی را به خود جلب کرده اند. سونی یکی از پیشتازترین ها در بازار دوربین های بدون آیینه است. با توقف تولید آخرین نمونه دوربین DSLR سونی، حدس و گمان هایی وجود دارد. گفته می شود که احتمالا خروج سونی از بازار دوربین های DSLR در سکوت خبری رخ داده است.