جریمه اپل در برزیل به مبلغ ۱.۹ میلیارد دلار و به دلیل حذف شارژر از جعبه آیفون ها

ریگولاتوری حمایت از مصرف کننده برزیل (Procon-SP) چند ماه پس از آنکه این اپل را مجبور به تقبل هزینه شارژرهای فروخته شده در سائو پائولو کرد، همچنین این شرکت را به دلیل فروش آیفون ۱۲ بدون شارژر درون جعبه در برزیل جریمه کرد. در حقیقت ما شاهد جریمه اپل در برزیل به مبلغ ۱.۹ میلیارد دلار و به دلیل حذف شارژر از جعبه آیفون ها هستیم.