سری جدید سریال فرندز (Friends) در حال فیلم برداری است

این خبری بود که میلیون ها طرفدار از سراسر دنیا سال ها منتظر آن بودند! دقیقا 16 سال! اما چیزی که قابل تامل است این است که آیا ادامه سریال فرندز واقعا آن طور که مورد انتظار بود، ساخته می شود؟ خوشبختانه فیلمبرداری آغاز شده است و همه چیز کاملا واقعی به نظر می رسد. باور نکردنی ست! در ادامه آخرین خبرها از ساخت ادامه سریال فرندز را می خوانیم.