دوربین زیر نمایشگر اپل واچ و آیفون های آینده محتول خواهد بود

نمایشگر آینده اپل واچ، آیفون یا هر صفحه نمایش در محصولات اپل ممکن است حاوی یک دوربین و فلاش باشد که فقط در صورت لزوم از خارج قابل مشاهده هستند. این در حیقیت همان مفهوم دوربین زیر نمایشگر است که می تواند خبر جذابی برای آینده اکوسیستم محصولات اپل باشد. در جدیدترین گزارش ها می بینیم که دوربین زیر نمایشگر اپل واچ و آیفون های آینده محتول خواهد بود.