دستیار هوشمند صوتی هواوی سلیا (Huawei Celia) رسما معرفی شد

دستیار هوشمند صوتی هواوی سلیا (Huawei Celia) رسما معرفی شده و در ادامه با هم درباره آن صحبت می کنیم، با ترنجی همراه باشید.