فراخوان ایران خودرو برای نام گذاری دو محصول جدید : یک کراس اوور و یک سدان

در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره جزئیات این فراخوان ایرن خودرو برای نام گذاری دو محصوا جدید که تا پایان فروردین ۹۹ معتبر است، صحبت کنیم.