با کراس اوور سایپا با نام رهام کراس آشنا شوید

در کنار این خودرو اما کراس اوور سایپا نیز رسما معرفی شده است. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا با کراس اوور سایپا با نام رهام کراس آشنا شوید.