تاریخ معرفی اوپو فایند ایکس ۲ مشخص شد: ۳ اسفند ۹۸

امروز خبر می رسد که تاریخ معرفی اوپو فایند ایکس ۲ مشخص شده و ۳ اسفند ۹۸ خواهد بود. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره آن صحبت کنیم.