نامگذاری خانواده گلکسی اس ۲۰ (Galaxy S20) با سرمشق اپل تغییر می کند

نامگذاری خانواده گلکسی اس ۲۰ (Galaxy S20) با سرمشق اپل تغییر می کند. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا منظور از «سرمشق اپل» را برای شما توضیح بدهم.