اندروید ۱۱ با حالت هواپیما پیشرفته تر ارایه خواهد شد

گفته می شود اندروید ۱۱ با حالت هواپیما پیشرفته تر ارایه خواهد شد. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره آن صحبت کنیم.