افزایش ابعاد نمایشگر خانواده گلکسی اس ۱۱ نسبت به گلکسی اس ۱۰

در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره افزایش ابعاد نمایشگر خانواده گلکسی اس ۱۱ نسبت به گلکسی اس ۱۰ صحبت کنیم.