سال گذشته هواوی بیشترین تعداد حق اختراع را داشته است

طبق جدیدترین آمار سال گذشته هواوی بیشترین تعداد حق اختراع را داشته است. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره آن صحبت کنیم.