گلکسی فولد ۲ با تغییرات بزرگ تا شش ماه دیگر معرفی خواهد شد

گلکسی فولد ۲ با تغییرات بزرگ تا شش ماه دیگر معرفی خواهد شد و در ادامه با هم درباره آن صحبت می کنیم، با ترنجی همراه باشید.