۶ باگ امنیتی آیفون توسط محققان گوگل شناسایی شد

در حقیقت ۶ باگ امنیتی آیفون توسط محققان گوگل شناسایی شده و در ادامه با هم درباره آن صحبت می کنیم، با ترنجی همراه باشید.