لیگ ترنجی 2017: گلکسی اس 8 یا الجی جی 6

پرچمدارهای 2017 کره ای! گلکسی اس 8 و الجی جی 6 از دو برند کره ای در نیمه اول سال 2017 عرضه شدند و در عین شباهت، تفاوت های خاصی به خود را دارند. دومین مسابقه لیگ ترنجی 2017 بین این دو دستگاه است شما مشخص کننده محبوب ترین دستگاه، در ادامه با ما همراه … ادامه خواندن لیگ ترنجی 2017: گلکسی اس 8 یا الجی جی 6